Boże Ciało 2015

Uroczystości Bożego Ciała w Wilkowicach rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina bpa. Procesja przez cztery ołtarze zakończyła się błogosławieństwem na cztery strony świata pod kościołem św. Edyty.

O godzinie 9-tej w parafii św. Marcina odprawiona została msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem seniora ks. Alfreda Witke. Ewangelie i Słowo Boże, wygłaszane było na zmianę przez proboszcza parafii ks. Macieja Kubiaka i rezydenta ks. Alfreda.

Poniżej streszczenie wygłoszonych homilii.
Pierwszy ołtarz miedzy domem lekarza i księdza. Dom lekarza nigdy nie jest zamknięty, dom księdza zawsze jest otwarty.(Wiktor Hugo) Chrystus jest lekarzem duszy i ciała. Obyśmy nigdy nie mieli serca zamkniętego na Boga.

Drugi ołtarz: Jakie jest największe z przykazań? Czy powiesz, że „Będziesz miłował Boga i bliźniego? Czy możesz to szczerze teraz powiedzieć? Na tych prawach miłości opiera się istota człowieka. Jeśli te prawa odrzucimy, stajemy się niezdolni do człowieczeństwa. Wojny, niezgoda w rodzinie biorą się z braku miłości.

Trzeci ołtarz przy straży pożarnej: W dzień i noc możemy liczyć na strażaków. Nie ma takiego dnia i takich godzin, żeby nie można liczyć na strażaków. Nie ma takiej dnia i godziny, żeby Chrystus nie czekał na ciebie. Strażacy ratują życie doczesne i mienie. Chrystus ratuje naszą wieczność. Kto spożywa Ciało i Krew ma życie wieczne. Chrystus czeka na Ciebie dzień i noc.

Czwarty ołtarz: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”. Tych słów człowiek nie lubi dzisiaj słuchać. Wolimy podporządkować wszystko sobie, a nie być podporządkowanym komuś. Ale Bóg mówi: „Jeżeli we mnie trwać nie będziecie”. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Musimy być wszczepieni w winną latorośl, którą jest Chrystus. Trwajcie w miłości mojej! Bez względu na okoliczności, trudności. Bądźmy wszczepieni i bądźmy jedno, po to, aby nasza radość była pełna.