wydarzenia

Święconka 2015

Posted on

Chrześcijańska tradycja błogosławieństwa pokarmów sięga VIII w. Pierwsze wzmianki o praktykowaniu tego obrzędu w Polsce i święcenia pokarmów w Wielką Sobotę pochodzą z wieku XIV. Najpierw święcono tylko pieczonego baranka z chleba, następnie dodawano inne potrawy, jak mięso, sól, jajko, ser, chrzan, ciasto. One właśnie stanowią siedem błogosławionych darów tradycyjnie święconych w dawnej Polsce. Niegdyś […]

wydarzenia

Wielki Piątek 2015

Posted on

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta […]

wydarzenia

Wielki Czwartek

Posted on

Wielki Czwartek rozpoczyna okres Świąt Wielkanocnych. W kościołach parafialnych, takim jak nasz odbywa się  tylko jedna uroczysta Msza św., która jest sprawowana wieczorem. Ta Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna Triduum Paschalne. W trakcie sprawowanej eucharystii podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną, a ministranci odnoszą dzwonki do […]

wydarzenia

Droga Krzyżowa 2015

Posted on

We wtorek 31 marca ulicami Wilkowic ruszyła Droga Krzyżowa. W tym roku mieszkańcy parafii św. Marcina, przeszli krótszą niż zazwyczaj trasę Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo prowadził proboszcz parafii Maciej Kubiak, który głosząc rozważania męki Pana Jezusa urealnił je, do bieżących spraw życia wierzącego, wzywając do mężnego wyznawania wiary.

wydarzenia

Święconka 2013

Posted on

W Wielką Sobotę w Kościele katolickim przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Zgodnie z polskim obyczajem przy symbolicznym grobie czuwa warta – ministranci, harcerze, niekiedy strażacy w galowych mundurach

wydarzenia

Przyjęcie ministrantów 16 grudnia 2012r.

Posted on

W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni […]