Boże Ciało 2016

Uroczystości Bożego Ciała w Wilkowicach rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina bpa. Procesja przez cztery ołtarze zakończyła się błogosławieństwem na cztery strony świata na głównym skrzyżowaniu w Wilkowicach.

O godzinie 9-tej w parafii św. Marcina odprawiona została msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Macieja Kubiaka.

 

Kliknij i zobacz więcej zdjęć
Kliknij i zobacz więcej zdjęć

Święconka 2015

Chrześcijańska tradycja błogosławieństwa pokarmów sięga VIII w. Pierwsze wzmianki o praktykowaniu tego obrzędu w Polsce i święcenia pokarmów w Wielką Sobotę pochodzą z wieku XIV. Najpierw święcono tylko pieczonego baranka z chleba, następnie dodawano inne potrawy, jak mięso, sól, jajko, ser, chrzan, ciasto. One właśnie stanowią siedem błogosławionych darów tradycyjnie święconych w dawnej Polsce.

Niegdyś do zamożniejszych domów przybywał na zaproszenie gospodarza kapłan i święcił cały stół wielkanocny.

Obecnie potrawy przynosi się do kościoła w specjalnie udekorowanych koszyczkach. Powinny one być wyściełane białą serwetą i przyozdobione gałązkami bukszpanu lub borówki.

Podczas święcenia pokarmów kapłan wymienia:

chleb i wszelkie świąteczne pieczywo (spożywane na pamiątkę rozmnożenia chleba i chleba, który Jezus po zmartwychwstaniu przygotował dla swoich uczniów)
mięso i wędliny (na pamiątkę Baranka Paschalnego)
sól (która ma chronić od zepsucia)
jajka (znak nowego życia)
Jajka, to zwykle wielkanocne pisanki , którymi członkowie rodziny będą się dzielić podczas wielkanocnego śniadania.

Do koszyczków często też wkłada się wielkanocne baranki – z cukru, chleba lub masła – z czerwoną chorągiewką, która jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią.

Po obrzędzie poświęcenia pokarmów wypada udać się do Grobu Pańskiego na krótką adorację Najświętszego Sakramentu.

XML File doesn't exist

Wielki Piątek 2015

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej.

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu we wszystkich świątyniach katolickich odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach przez całą noc trwa adoracja.

XML File doesn't exist

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna okres Świąt Wielkanocnych. W kościołach parafialnych, takim jak nasz odbywa się  tylko jedna uroczysta Msza św., która jest sprawowana wieczorem. Ta Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna Triduum Paschalne. W trakcie sprawowanej eucharystii podczas śpiewu Chwała na wysokości biją wszystkie dzwony w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną, a ministranci odnoszą dzwonki do zakrystii. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd „Mandatum”, obmycie nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę wydarzeń z Wieczernika. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej „Ciemnicą” (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy). Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a „Wieczna lampka” zgaszona.

W naszej parafii uroczystości Wielkiego Czwartku sprawowane były w kościele św. Edyty. Na koniec mszy ksiądz proboszcz Maciej Kubiak pobłogosławił i rozdał chleb dzieciom, które 17 maja przystąpią do I Komunii świętej.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Adoracja Najświętszego Sakramentu trwa dziś i jutro do godziny 21.

wielki czwartek, ciemnica

Droga Krzyżowa 2015

We wtorek 31 marca ulicami Wilkowic ruszyła Droga Krzyżowa. W tym roku mieszkańcy parafii św. Marcina, przeszli krótszą niż zazwyczaj trasę Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo prowadził proboszcz parafii Maciej Kubiak, który głosząc rozważania męki Pana Jezusa urealnił je, do bieżących spraw życia wierzącego, wzywając do mężnego wyznawania wiary.

XML File doesn't exist

Przyjęcie ministrantów 16 grudnia 2012r.

W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni do zespołu ministrantów i lektorów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać. Czytaj dalej Przyjęcie ministrantów 16 grudnia 2012r.