Przyjęcie ministrantów 16 grudnia 2012r.

W zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Chrześcijanie odpowiednio przygotowani zostają włączeni do zespołu ministrantów i lektorów, aby swe funkcje mogli godnie spełniać.

Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministrantów.

Celebrans:
Najmilsi, pokornie prośmy teraz Boga Ojca wszechmogącego, aby pobłogosławił tych, którzy mają być dopuszczeni do posługi ministranta i udzielił im pomocy do godnego wypełnienia tej posługi przy świętych obrzędach.

Kandydaci klękają. Celebrans wyciąga ręce nad kandydatami i mówi:
Miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na wspólnotę modlącego się Kościoła i racz pobło+gosławić tych synów, którzy pragną Ci służyć jako ministranci. Udziel im darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Tobie i pociągała innych do Ciebie. Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni w życiu. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.

XML File doesn't exist